Love og regler

DIN Forsyning er underlagt mange regler og love som regulerer vores forsyningsarter. Til at holde øje med, at vi lever op til vores forpligtelser indenfor de forskellige forsyningsarter er Varde og Esbjerg Kommuner vores myndigheder. De er derfor med til at sætte rammerne for, hvad vi kan og ikke kan.

Samtidig har vi selv nogle forhold mellem dig som kunde og os som leverandør af en vare eller ydelse, som vi regulerer i regulativer og bestemmelser.

Nedenfor kan du se de specifikke regler indenfor drikkevandsvandsområdet.

Vandforsyningsplaner

En vandforsyningsplan skal beskrive, hvordan kommunens borgere og erhverv skal forsynes med vand. Regler gælder dermed alle vandværker i Kommunen, både store og små. I vandforsyningsplanen prøver man typisk at besvare spørgsmål som: Hvor forsyner vandværkerne i øjeblikket? Hvor skal der forsynes i fremtiden? Hvordan dækker kommunen bedst befolkningens og erhvervslivets behov for tilstrækkeligt vand af god kvalitet til en rimelig pris?

Herunder finder du links til de gældende vandforsyningsplaner for hhv. Esbjerg og Varde Kommuner:

Regulativ for vandforsyning

Regulativet beskriver forholdet mellem DIN Forsyning og vores drikkevandskunder. Regulativet beskriver, hvilke forventninger kunderne kan have til DIN Forsyning, samt hvilke forpligtigelser du har som drikkevandskunde hos os.

Se regulativet for DIN Forsyning Vand A/S. 

Regler for refusion ved vandspild

Har du haft et brud på din vandinstallation, har du mulighed for at få refuneret en del af vandtabet. Der er dog visse betingelser for refusion:

  • Bruddet i din vandinstallation skal være skjult
  • Skaden skal være udbedret af autoriseret VVS-installatør
  • Der ydes kun refusion på vand for ejendomme til boligformål
  • Ejere skal eftergive refusion overfor lejere 

Opfylder du ovenstående punkter, kan du udfylde formularen og indsende til os.

Vand i Tal

Hver år udgiver brancheorganisationen DANVA en publikation, hvor alle vandselskaber af en vis størrelse sammenlignes med hinanden. Der er også rigtig mange fine artikler omkring drikkevand, spildevand og de administrative spilleregler, vi agerer under. Du kan fx se hvad vores drikkevand og spildevand koster i forhold til andre steder i Danmark - eller hvor stort vores vandselskabers driftsudgifter og vandspild er.

Klagemulighed vedr. afregning på vand og spildevand

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med os for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklageloven. Dette koster 100 kr. som ikke kan tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr., dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Del siden:
Vent venligst...