Teknisk Vandkiosk

Vi stiller vand til rådighed for entreprenører og gartnere, der har brug for at tanke vand til spuling og vanding. Vi har opstillet en teknisk vandkiosk på Lillebæltsvej i Esbjerg, hvorfra der kan tankes teknisk vand. Automaten på Lillebæltsvej erstatter den boring ved Vognsbøl Vandværk, som vi tidligere har stillet til rådighed.

Hvis du ønsker at benytte ordningen, skal du købe et kort hos os. Et kort koster 500 kr. ekskl. moms, mens selve forbruget af vand er gratis. Du kan tilmelde dig ved at udfylde nedenstående formular.

Har du spørgsmål til brugen af vandkiosken eller vedrørende tilmelding, kan du kontakte driftsmester Palle Rühe på 27 24 18 37.

Analyse af vand fra Teknisk Vandkiosk

Nedenfor finder du seneste resultat af analyserne fra den tekniske vandkiosk.

Bemærk at vandet IKKE er egnet til drikkevand.

Vedtægter for Teknisk Vandkiosk

DIN Forsyning har etableret en Teknisk Vandkiosk til tankning af vand til spuling/vanding.
Brug af vandkiosken kræver tilmelding på DIN Forsynings hjemmeside. Tankning foregår ved anvendelse af kort.

Udfyld onlieformularen, og vi sender et kort og en faktura. Kortet koster 500 kr. ekskl. moms ved oprettelse.
Der afregnes ikke for forbrug. Erstatning for bortkomne kort er 200 kr.

Vandet er IKKE drikkevand. Det er ubehandlet grundvand. Der kan være indhold af jern, nitrat og mindre indhold af miljøfremmede stoffer.

Betingelser: 
Til tankning skal medbringes slange med 2 tommers Storz-kobling. Ydelsen er mindst 20 m3/h.
Kiosken er ubemandet. Det er vigtigt, at tankning foregår hensynsfuldt over for naboer og næste bruger.

Vandkiosken skal forlades rengjort og uden efterladenskaber. Ved beskadigelse skal DIN Forsyning straks underrettes. 
Hvis stationen ikke er i orden ved ankomst, meddeles dette også til DIN Forsyning. Ved misbrug af ordningen lukkes kortet.

Bestillingsformular til Teknisk Vandkiosk

Vent venligst...