Selvbetjening

Sortering i sommerhuse

 

Miljøkassen

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse.

Efter indsamling bliver kasserne åbnet og indholdet sorteret af medarbejdere hos AFLD, der lægger det i tønder til videre destruktion hos specialiserede behandlingsanlæg.

  

Nationale kriterier

For at affaldssorteringen er nogenlunde ens i hele Danmark, har Miljøstyrelsen udarbejdet nedenstående nationale kriterier.

TILLADT

Principper:

 • Indeholder skadelige stoffer/kemikalier
   
 • Kræver særlig behandling

Eksempler:

 • Malingrester
   
 • Spraydåser fx deodoranter, hårlak og lign
   
 • Mindre flasker under tryk fx lattergaspatroner, små gasdåser/- flasker til altan grill og flødeskumspatroner
   
 • Kemikalier (helst i original emballage)
   
 • Termometre
   
 • Lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m.
   
 • Gødning
   
 • Afkalkningsmidler
   
 • Olierester
   
 • Plantegift fra husholdningsbrug
   
 • Gift til skadedyr
   
 • Printerpatroner
   
 • Neglelak og neglelaksfjerner
   
 • Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare.           

Som supplement til de nationale regler, kan der i Varde Kommune yderligere indsamles:

 • Batterier
   
 • Småt elektronik

 

    

FORBUDT

Principper:

 • Kan udgøre en fare i forbindelse med indsamling sammen med andet farligt affald. Det kan give problemer i affaldsbehandlingen

Eksempler:

 • Selvantændelige klude og væsker
  (afleveres på genbrugsplads)
   
 • Følgende er forbudt ved husstandsindsamling – det skal afleveres på genbrugspladsen:
  – Fyrværkeri (ikke affyret)
   
 • Større trykflasker
   
 • Ammunition, sprængstoffer og våben
  (skal afleveres hos politiet eller anvises af kommunen)
   
 • Kanyler skal emballeres i en kanyleboks og afleveres på apoteket.
   
 • Skarpe genstande fx glasskår og gamle knive indpakkes forsvarligt og sorteres i forhold til affaldstype
  (glas skal i genbrugsspanden som glas og gamle knive skal afleveres på genbrugspladsen som metal)
   
 • Affyret fyrværkeri
  (i skraldespanden som restaffald)

Find nærmeste genbrugsplads

Miljøkassen med farligt affald skal afleveres på genbrugsplads. Søg nedenfor for at finde den nærmeste.

 

Accepter at dele din lokation eller skriv dit område nedenfor.

 

Område: Oksbøl
Adresse: Industrivej 13, 6840 Oksbøl
Område: Varde
Adresse: Ndr. Boulevard 302, 6800 Varde
Område: Vrenderup
Adresse: Hellevej 48, 6818 Årre
Område: Nørre Nebel
Adresse: Kastkærvej 130, 6830 Nørre Nebel
Område: Ølgod
Adresse: Energivej 11, 6870 Ølgod
Vis alle
Vent venligst...
loading