Selvbetjening

Sortering i sommerhuse

 

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

  

Nationale kriterier

For at affaldssorteringen er nogenlunde ens i hele Danmark, har Miljøstyrelsen udarbejdet nedenstående nationale kriterier.


TILLADT

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

Eksempler:

 • Pizzabakker
   
 • Chips- og kaffeposer
  (med mindre andet er angivet)
   
 • Gavepapir
   
 • Snavset papir og pap
   
 • Servietter
   
 • Bleer
   
 • Hygiejnebind
   
 • Vatpinde
   
 • Støvsugerposer
   
 • Aske 
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Sod
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Cigaretskod
   
 • Opfej
  (forsvarligt indpakket)
   
 • Kattegrus
   
 • Strøelse fra mindre husdyr
  (i lukket pose)
   
 • Dyreekskrementer


FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald
   
 • Genbrugeligt affald
   
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Elektronik
  (afleveres i miljøkassen)
   
 • Kemikalier
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Elpærer
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
   
 • Sten og jord
  (på genbrugsplads)
   
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo
  (på genbrugsplads)
   
 • Større døde dyr
  (anvises af kommunen)
   
 • Trykflasker
  (på genbrugsplads eller i miljøkassen)
Area: Blåvand
Address: Fyrvej 25, 6857 Blåvand
Area: Ho
Address: Hovej 13, 6857 Ho
Area: Mosevrå
Address: Mosevråvej 2, overfor Hjortevej, 6840 Oksbøl
Area: Oksbøl
Address: Industrivej 13, 6840 Oksbøl
Area: Grærup
Address: Grærup Strand, 6840 Oksbøl
Show all
Vent venligst...
loading