Priser for DIN Forsyning Affald A/S

Nedenfor finder du priserne for affald og genbrug i 2020.

Restaffald

Restaffald
Privat helårsbolig, institutioner og boligforeninger indtil udskiftning til todelte skraldespande

Tømning hver 14. dag:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk (kan ikke genbestilles)*

694,00

867,50

80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

694,00

867,50

120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

856,00

1.070,00

140 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

856,00

1.070,00

160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

889,00

1.111,25

240 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.022,00

1.277,50

360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.277,00

1.596,25

400 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.377,00

1.721,25

660 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.733,00

2.166,25

800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

2.121,00

2.651,25

 

 

 

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk (kan ikke genbestilles)*

1.213,00

1.516,25

80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.213,00

1.516,25

120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.452,00

1.815,00

140 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.452,00

1.815,00

160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.553,00

1.941,25

240 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

1.787,00

2.233,75

360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

2.296,00

2.870,00

400 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

2.496,00

3.120,00

660 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

3.208,00

4.010,00

800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)*

3.984,00

4.980,00

* Skraldespande kan ikke genbestilles, når disse er skiftet til nye todelte skraldespande. 

 

Restaffald og madaffald
Privat helårsbolig, institutioner og boligforeninger fra tidspunkt for udskiftning til todelte skraldespande.

Tømning hver 14. dag:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Todelt 240 L skraldespand

1.022,00

1.277,50

Todelt 400 L skraldespand

1.377,00

1.721,25

Todelt 660 L skraldespand

1.733,00

2.166,25

 

   

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Todelt 240 L skraldespand

1.787,00

2.233,75

Todelt 400 L skraldespand

2.496,00

3.120,00

Todelt 660 L skraldespand

3.208,00

4.010,00

 

   

Institutioner og boligforeninger:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

140 L skraldespand madaffald, hver 14. dag

856,00

1.070,00

140 L skraldespand madaffald, hver uge

1.452,00

1.815,00

 

Restaffald - Private sommerhuse

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år):

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L skraldespand** (kan ikke genbestilles)

870,00

1.087,50

140 L skraldespand

1.086,00

1.357,50

160 L skraldespand** (kan ikke genbestilles)

1.131,00

1.413,75

240 L skraldespand

1.316,00

1.645,00

360 L skraldespand** (kan ikke genbestilles)

1.669,00

2.086,25

660 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles)

2.300,00

2.875,00

800 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles)

2.838,00

3.547,50

 

   

Tømning hver uge

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L skraldespand** (kan ikke genbestilles)

1.213,00

1.516,25

140 L skraldespand

1.452,00

1.815,00

160 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles)

1.553,00

1.941,25

240 L skraldespand

1.787,00

2.233,75

360 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles)

2.296,00

2.870,00

400 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles)

2.496,00

3.120,00

660 L skraldespand ** (kan ikke genbestilles

3.208,00

4.010,00

 

Centraltømning (bringeordning)

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Centraltømning sommerhus

391,00

488,75

** Ikke tilgængeligt for sommerhuse

 

Restaffald – Erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver 14. dag:

Kr. ekskl. Moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk (kan ikke genbestilles)

694,00

867,50

80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

694,00

867,50

120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

856,00

1.070,00

140 L skraldespand

856,00

1.070,00

160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

889,00

1.111,25

240 L skraldespand

1.022,00

1.277,50

360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

1.277,00

1.596,25

400 L skraldespand

1.377,00

1.721,25

660 L skraldespand

1.733,00

2.166,25

800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

2.121,00

2.651,25

 

 

 

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk (kan ikke genbestilles)

1.213,00

1.516,25

80 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

1.213,00

1.516,25

120 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

1.452,00

1.815,00

140 L skraldespand

1.452,00

1.815,00

160 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

1.553,00

1.941,25

240 L skraldespand

1.787,00

2.233,75

360 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

2.296,00

2.870,00

400 L skraldespand

2.496,00

3.120,00

660 L skraldespand

3.208,00

4.010,00

800 L skraldespand (kan ikke genbestilles)

3.984,00

4.980,00

 

Nedgravede affaldsløsninger ved institutioner og boligforeninger

Restaffald

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver uge

18.867,00

23.583,75

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver uge

23.398,00

29.247,50

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver 14. dag

9.794,00

12.242,50

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver 14. dag

12.296,00

15.370,00

 

 

 

Madaffald

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver uge

18.867,00

23.583,75

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver uge

23.398,00

29.247,50

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver 14. dag

9.794,00

12.242,50

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver 14. dag

12.296,00

15.370,00

Genbrugsordning

Genbrugsordninger

Private

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed/sommerhus

1.246,00

1.557,50

Pr. klublejlighed/plejebolig

623,00

778,75

Ekstra genbrugsspand

289,00

361,25

* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv.
 

Institutioner mv.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

360 L/400 L genbrugsspand, hver 14. dag

576,00

720,00

360 L/400 L genbrugsspand, hver måned

311,00

388,75

660 L genbrugsspand, hver 14. dag

624,00

780,00

660 L genbrugsspand, hver måned

324,00

405,00

 

 

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver 14. dag

4.665,00

5.831,25

Nedgravet affaldsløsning 3 m³, hver måned

2.332,50

2.915,50

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver 14. dag

7.775,00

9.718,75

Nedgravet affaldsløsning 5 m³, hver måned

3.887,50

4.859,50

 

Erhvervsvirksomheder

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bygge/anlægsvirksomheder:

 

 

- Med 0-1 ansatte

5.137,00

6.421,25

- Med 2-5 ansatte

8.814,00

11.017,50

- Med 6-10 ansatte

9.381,00

11.726,25

- Med over 10 ansatte

12.843,00

16.053,75

Øvrige virksomheder

1.467,00

1.833,75

 

 

 

Pris for 30 dages adgangskort er

25 % af årsprisen ovenfor.

 

 

 

Farligt affald

 

 

Gebyr farligt affald (200 kg. pr. år)

320,00

400,00

Øvrige ydelser og gebyrer - affald

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Grønne poser til madaffald rulle med 50 stk.

40,00

50,00

Køkkenspand til madaffald

100,00

125,00

Skarnbasse til ekstra sække

(mærkat købes og sættes på sækken)

30,00

37,50

Gebyr ved ændring, herunder tilmelding / framelding, afhentning af spande osv.

200,00

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

100,00

125,00

Ekstra tømning pr. spand

100,00

125,00

Specialtømning pr. spand

400,00

500,00

Ekstra tømning nedgravet affaldsløsning

(fx ved mistet bilnøgle)

3.500,00

4.375,00

 

Affaldsbeholdere:

  • Spande, der leveres, er DIN Forsyning Affald A/S ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag. Leverede spande kan være brugte, rengjorte spande. Der opkræves udkørselsgebyr for levering af spande.
  • Erstatning af spande er indkøbspris samt transport.
  • Ved specialtømning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, vil tømningsprisen pr. spand blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. Specialtømning bruges ved tømning af spande, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.).

Afmelding af dagrenovation og genbrugsordninger:

  • Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske, hvis huset er ubeboet. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen. Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger.
  • Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt til DIN Forsyning via DIN Forsynings hjemmeside. Ved fritagelse bliver spandene afhentet, og der opkræves afhentningsgebyr.
  • Genbrugsordning kan kun afmeldes ved permanent nedrivning af en ejendom. Dokumentation skal være i form at færdigmelding i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Dokumentation for nedrivning påhviler kunden. DIN Forsyning modtager ikke automatisk besked fra BBR vedr. nedrivninger.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr - måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk - pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

Gebyr for indhentning af måleraflæsning via Fogedretten inkl. låsesmed i tilfælde, hvor målerkontrollør nægtes adgang

300,00

Efter regning

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. momsfri

Rykkergebyr på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter med

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af Betalingsaftale

 150,00

Gebyr ved fogedsag inkl. låsesmed 

Sikring af vandinstallation, hvor kunden uden tilladelse selv har genåbnet forsyningsarten efter lukkebesøg

Efter regning

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

 Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning - Slutafregning af en installation

 150,00

Administrationsgebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På aconto rater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura - Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Rykkerprocedure

DIN Forsynings betalingsbetingelser er: Løbende måned + 1 dag.

Er fakturaen ikke betalt på forfaldsdagen, indgår restancen i vores almindelige rykkerprocedure:

  • Rykker 1 sendes senest 12 dage efter forfaldsdato. Her tillægges renter samt rykkergebyr.
  • Rykker 2 sendes efter yderligere 15 dage. Denne indeholder lukkevarsel samt tidspunkt for lukning. Renter og rykkergebyr tillægges også denne rykker.
  • Senest 18 dage efter forfaldsdatoen på Rykker 2, vil der blive lukket for forsyningsarten uden yderligere varsel. Der vil blive tillagt et lukkegebyr.
  • Efter lukning af en forsyningsart kan restancen overgives til SKAT for inddrivelse.

Er lukningen iværksat, tillægges lukkegebyr. Der vil først blive genåbnet for forsyningsarten, når hele restancen inkl. Lukkegebyret er betalt.

 

Renter

Ved for sen betaling vil der blive beregnet renter iflg. renteloven. Renten tilskrives hver måned, regnet fra forfaldsdato. Renten påføres næste faktura.

 

Betalingsaftale

Det er muligt at indgå en betalingsaftale hos os. Dog skal aftalen være indgået, inden restancelukningen er iværksat.

Vent venligst...