Priser for DIN Forsyning Affald A/S

Nedenfor finder du priserne for affald og genbrug i 2019.

Dagrenovation

 

Dagrenovation - Privat helårsbolig, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

 

Tømning hver anden uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

660,00

825,00

80 L container (udfases)*

660,00

825,00

120 L container (udfases)*

814,00

1.017,50

140 L container

814,00

1.017,50

160 L container (udfases)*

846,00

1.057,50

240 L container

972,00

1.215,00

360 L container (udfases)*

1.215,00

1.518,75

400 L container

1.310,00

1.637,50

660 L container

1.649,00

2.061,25

800 L container (udfases)*

2.018,00

2.522,50

 

Dagrenovation - Private sommerhuse

 

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år):

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L container** (udfases)*

828,00

1.035,00

140 L container

1.033,00

1.291,25

160 L container** (udfases)*

1.076,00

1.345,00

240 L container

1.252,00

1.565,00

360 L container** (udfases)*

1.588,00

1.985,00

660 L container** (udfases)*

2.188,00

2.735,00

800 L container** (udfases)*

2.700,00

3.375,00

 

 

Centraltømning (bringeordning)

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Centraltømning sommerhus

372,00

465,00

 

Dagrenovation – Private sommerhuse, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

 

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk**

1.154,00

1.442,50

120 L container ** (udfases)*

1.382,00

1.727,50

140 L container

1.382,00

1.727,50

160 L container** (udfases)*

1.478,00

1.847,50

240 L container

1.700,00

2.125,00

360 L container** (udfases)*

2.185,00

2.731,25

400 L container**

2.375,00

2.968,75

660 L container**

3.052,00

3.815,00

800 L container** (udfases)*

3.791,00

4.738,75

* Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes.
** Ikke tilgængeligt for sommerhuse

Genbrugsordning

 

Private

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed/sommerhus

1.184,00

1.480,00

Pr klublejlighed/plejebolig

592,00

740,00

Ekstra genbrugsspand

275,00

343,75

* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv.
 

Institutioner mv.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

360 L/400 L genbrugscontainer, hver anden uge

548,00

685,00

360 L/400 L genbrugscontainer, hver måned

274,00

342,50

600 L genbrugscontainer, hver anden uge

594,00

742,50

600 L genbrugscontainer, hver måned

297,00

371,25

 

Erhvervsvirksomheder

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bygge/anlægsvirksomheder:

 

 

  • Med 0-1 ansatte

5.137,00

6.421,25

  • Med 2-5 ansatte

8.814,00

11.017,50

  • Med 6-10 ansatte

9.381,00

11.726,25

  • Med over 10 ansatte

12.843,00

16.053,75

 

 

 

Øvrige virksomheder

1.467,00

1.833,75

 

 

 

Pris for 30 dages adgangskort er

25 % af årsprisen ovenfor.

 

 

 

Farligt affald

 

 

Gebyr farligt affald (200 kg. pr. år)

320,00

400,00

 

 

 

 

Nedgravede affaldsbeholdere

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Nedgravet restaffald 3 m³, hver uge

18.893,00

23.616,25

Nedgravet restaffald 5 m³, hver uge

24.624,00

30.780,00

Nedgravet restaffald 3 m³, hver anden uge

9.802,00

12.252,50

Nedgravet restaffald 5 m³, hver anden uge

12.905,00

16.131,25

Øvrige ydelser og gebyrer - affald

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pris pr. beskyttelsespose til containere fra 400 L

4,00

5,00

Beskyttelsesposer hele ruller a 26 stk. 

80,00

100,00

Skarnbasse til ekstra sække

(mærkat købes og sættes på sækken)

30,00

37,50

Gebyr ved ændring, herunder tilmelding / framelding, afhentning af beholdere osv.

200,00

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

100,00

125,00

Ekstra tømning pr. beholder

100,00

125,00

Specialtømning pr. beholder

400,00

500,00

Ekstra rulle beskyttelsespose

100,00

125,00

 

Affaldsbeholdere:

  • Beholdere og containere, der leveres, er DIN Forsyning Affald A/S ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag. Leverede beholdere kan være brugte, rengjorte beholdere. Der opkræves udkørselsgebyr for levering af beholdere.
  • Erstatning af container er indkøbspris samt transport.
  • Ved specialtømning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, vil tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. Specialtømning bruges ved tømning af affaldsbeholdere, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.).

Afmelding af dagrenovation og genbrugsordninger:

  • Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske, hvis huset er ubeboet. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen. Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger.
  • Ansøgning om fritagelse skal ske skriftligt til DIN Forsyning via DIN Forsynings hjemmeside. Ved fritagelse bliver affaldsbeholderne afhentet, og der opkræves afhentningsgebyr.
  • Genbrugsordning kan kun afmeldes ved permanent nedrivning af en ejendom. Dokumentation skal være i form at færdigmelding i BBR (Bygnings- og Boligregistret). Dokumentation for nedrivning påhviler kunden. DIN Forsyning modtager ikke automatisk besked fra BBR vedr. nedrivninger.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Klik nedenfor for at downloade vores prisblade for vores forsyningsarter i henholdsvis Esbjerg og Varde kommuner.

Del siden:
Vent venligst...