Priser for DIN Forsyning Affald A/S

Nedenfor finder du priserne for affald og genbrug i 2018.

Dagrenovation

 

Dagrenovation - Privat helårsbolig, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver anden uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

760,00

950,00

80 L container (udfases)*

760,00

950,00

120 L container (udfases)*

867,00

1.083,75

140 L container

894,00

1.117,50

160 L container (udfases)*

922,00

1.152,50

240 L container

1.034,00

1.292,50

360 L container (udfases)*

1.251,00

1.563,75

400 L container

1.337,00

1.671,25

600 L container

1.636,00

2.045,00

800 L container (udfases)*

1.967,00

2.458,75

Nedgravet container 3 m³

9.503,00

11.878,75

Nedgravet container 5 m³

12.544,00

15.680,00

 

Dagrenovation - Private sommerhuse

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år):

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L container (udfases)*

912,00

1.140,00

140 L container

1.098,00

1.372,50

160 L container (udfases)*

1.136,00

1.420,00

240 L container

1.290,00

1.612,50

360 L container (udfases)*

1.591,00

1.988,75

600 L container (udfases)*

2.124,00

2.655,00

800 L container (udfases)*

2.580,00

3.225,00

 

Centraltømning (bringeordning)

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Centraltømning sommerhus

478,00

597,50

 

Dagrenovation – Private sommerhuse, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk**

1.154,00

1.442,50

120 L container (udfases)*

1.367,00

1.708,75

140 L container

1.423,00

1.778,75

160 L container (udfases)*

1.478,00

1.847,50

240 L container

1.701,00

2.126,25

360 L container (udfases)*

2.136,00

2.670,00

400 L container**

2.308,00

2.885,00

600 L container**

2.906,00

3.632,50

800 L container (udfases)*

3.567,00

4.458,75

Nedgravet container 3 m3

17.972,00

22.465,00

Nedgravet container 5 m3

23.367,00

29.208,75

* Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes.
** Ikke tilgængeligt for sommerhuse

 

 

Genbrugsordning

 

Private

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed

1.064,00

1.330,00

Pr klublejlighed/plejebolig

532,00

665,00

Ekstra genbrugsspand

275,00

343,75

* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstatio​ner, genbrugsspand (månedstømning) mv.

 

Institutioner mv.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

360 L/400 L genbrugscontainer, hver anden uge

548,00

685,00

360 L/400 L genbrugscontainer, hver måned

274,00

342,50

600 L genbrugscontainer, hver anden uge

594,00

742,50

600 L genbrugscontainer, hver måned

297,00

371,25

 

4.2.3    Erhvervsvirksomheder

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bygge/anlægsvirksomheder:

 

 

- Med 0-1 ansatte

5.137,00

6.421,25

- Med 2-5 ansatte

8.814,00

11.017,50

- Med 6-10 ansatte

9.381,00

11.726,25

- Med over 10 ansatte

12.843,00

16.053,75

 

 

 

Øvrige virksomheder

1.467,00

1.833,75

Pris for 30 dages adgangskort er 25 % af årsprisen ovenfor.

 

 

 

   

Farligt affald

 

 

Gebyr farligt affald

320,00

400,00

 

 

 

Myndighedsgebyr*:

 

 

Myndighedsgebyr for erhverv

238,74

298,43

*Myndighedsgebyr opkræves uafhængig af tilmelding til genbrugspladsen

 

Grenafhentning sommerhuse (forsøgsordning)

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Afhentning pr. 10 m³

400,00

500,00

 

 

Øvrige ydelser og gebyrer - affald

 

 

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pris pr. beskyttelsespose til containere fra 400 L

4,00

5,00

Beskyttelsesposer hele ruller a 26 stk. 

80,00

100,00

Skarnbasse til ekstra sække (mærkat købes og sættes på sækken)

30,00

37,50

Gebyr ved ændring, herunder tilmelding framelding osv.

200,00

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

100,00

125,00

Ekstra tømning pr. beholder

100,00

125,00

Specialtømning pr. beholder

400,00

500,00

Ekstra rulle beskyttelsespose

100,00

125,00

 

Affaldsbeholdere:

- Nye beholdere og containere, der leveres, er DIN Forsyning Affald A/S’ ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag.

- Erstatning af container er indkøbspris samt transport.

- Ved afhentning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, kan tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.).

- Ved afhentning udenfor rute faktureres tømningen som ekstra tømning (fx. manglende tømning pga. spærrede adgangsforhold, såsom bil i indkørsel, løsgående hund, overfyldte beholdere m.m.).

- Specialtømning bruges ved tømning af affaldsbeholderen, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt.

Afmelding af dagrenovation:

- Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske såfremt huset er ubeboet. I den periode hvor ordningen er afmeldt, opkræves stadig gebyr for andre ordninger. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen.

- Afmelding/tilmelding skal ske skriftligt til DIN Forsyning.

- Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger.

 

Øvrige ydelser og gebyrer - generelt

Gebyrer vedr. indberetning af måleraflæsninger

Kr. inkl. moms

Indberetning af måleraflæsninger via hjemmesiden

Gratis

Indberetning af måleraflæsninger via aflæsningskort

Almindelig porto

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ifølge aftale

300,00

Aflæsningsgebyr
Ved måleraflæsning af målerkontrollør ved manglende indberetning af aflæsninger eller manglende indsendelse af selvaflæsningskort

300,00

 

Gebyr for skønnet aflæsning 1 år i træk
Pålægges installationer, hvor vi ikke har modtaget aflæsninger 1 år.

300,00

 

Gebyrer ved manglende betaling

Kr. inkl. moms

Der pålægges rykkergebyrer på hver rykkerskrivelse

100,00

Ved for sen indbetaling tilskrives renter

8% p.a.

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning inden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

950,00

Restancebesøg/Lukkebesøg af Varme, Vand og Spildevand
Heri inkluderet genoplukning uden for normal arbejdstid, når hele restancen er betalt.

1.900,00

Gebyr for oprettelse af betalingsaftale

 150,00

Gebyr for besøg af låsesmed ved fogedsag

Efter regning

Sikring af vandinstallation hvor kunden uden tilladelse selv har åbnet efter lukkebesøg

Efter regning

Kompensationsbeløb for erhvervsdrivende

310,00

 

Øvrige gebyrer

Kr. inkl. moms

Ekstraordinær afregning
Endelig afregning af en installation

 150,00

Administrativt gebyr i forbindelse med flytteopgørelse

150,00

Minimumsbeløb/bagatelgrænse
Vi opkræver eller udbetaler ikke beløb under bagatelgrænsen på en opgørelse. På acontorater overføres beløbet til næste opgørelse.

25,00

Faktureringsgebyr pr. faktura
Fakturaer tilmeldt Betalingsservice er fritaget

  35,00

Ekspeditionsgebyr for fremsendelse af fakturakopi

35,00

 

Samlet prisblad til download

Del siden:
Vent venligst...