Priser for affald

Priser for Varde Affald A/S 2017

Dagrenovation


Dagrenovation - Privat helårsbolig, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver anden uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

486,94

608,67

80 L container (udfases)*

486,94

608,67

120 L container (udfases)*

709,21

886,52

140 L container

709,21

886,52

160 L container (udfases)*

813,47

1.016,84

240 L container

1.145,74

1.432,17

360 L container (udfases)*

1.630,39

2.037,98

400 L container

1.764,44

2.205,55

600 L container

2.297,21

2.871,51

800 L container (udfases)*

2.750,92

3.438,65

 

Dagrenovation - Private sommerhuse

Tømning efter sæson (ca. 36 gange pr år):

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L container (udfases)*

675,99

844,98

140 L container

983,04

1.228,81

160 L container (udfases)*

1.126,26

1.407,83

240 L container

1.585,70

1.982,13

360 L container (udfases)*

2.257,11

2.821,38

600 L container (udfases)*

3.179,43

3.974,28

800 L container (udfases)*

3.806,15

4.757,68

 

Centraltømning (bringeordning)

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Centraltømning sommerhus

383,82

479,78

 

Dagrenovation – Private sommerhuse, erhvervsvirksomheder, institutioner og boligforeninger

Tømning hver uge:

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

80 L sæk

976,17

1.220,21

140 L container

1.419,57

1.774,46

160 L container (udfases)*

1.625,80

2.032,25

240 L container

2.290,33

2.862,92

360 L container (udfases)*

3.260,77

4.075,97

400 L container

3.530,02

4.412,53

600 L container

4.594,41

5.743,02

800 L container (udfases)*

5.501,84

6.877,30

* Udfases betyder, at beholderne udgår og ikke kan genbestilles eller erstattes.

 

Genbrugsordning


Private

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bidrag til genbrugsordning* pr. boligenhed

983,22

1.229,03

Pr klublejlighed/plejebolig

491,61

614,51

Ekstra genbrugsspand

234,63

293,29

* Genbrugsordning dækker genbrugspladser, miljøstationer, genbrugsspand (månedstømning) mv.

 

Institutioner mv.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

360 L/400 L genbrugscontainer, hver anden uge

547,66

684,57

360 L/400 L genbrugscontainer, hver måned

273,83

342,29

600 L genbrugscontainer, hver anden uge

593,50

741,87

600 L genbrugscontainer, hver måned

296,75

370,94

 

1.2.3 Erhvervsvirksomheder

Virksomheder kan indenfor genbrugspladsgebyret aflevere op til fem tons ikke-genanvendeligt affald på genbrugspladsen.

 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Bygge/anlægsvirksomheder:

   

- Med 0-1 ansatte

5.137,00

6.421,25

- Med 2-5 ansatte

8.814,00

11.017,50

- Med 6-10 ansatte

9.381,00

11.726,25

- Med over 10 ansatte

12.843,00

16.053,75

     

Øvrige virksomheder

1.467,00

1.833,75

Pris for 30 dages adgangskort er 25 % af årsprisen ovenfor.

   
     

Farligt affald

   

Gebyr farligt affald

320,00

400,00

     

Myndighedsgebyr*:

   

Myndighedsgebyr for erhverv

238,74

298,43

*Myndighedsgebyr opkræves uafhængig af tilmelding til genbrugspladsen

 

Øvrige ydelser og gebyrer


 

Kr. ekskl. moms

Kr. inkl. moms

Pris pr. beskyttelsespose til containere fra 400 L

4,00

5,00

Beskyttelsesposer hele ruller a 26 stk.

80,00

100,00

Skarnbasse til ekstra sække
(mærkat købes og sættes på sækken)

30,00

37,50

Gebyr ved ændring, herunder tilmelding framelding osv.

200,00

250,00

Gebyr ved ændring af tømningsfrekvens

100,00

125,00

Ekstra tømning pr. beholder

100,00

125,00

Specialtømning pr. beholder

400,00

500,00

Ekstra rulle beskyttelsespose

100,00

125,00

 

Affaldsbeholdere:

  • Nye beholdere og containere, der leveres, er Varde Affald A/S’ ejendom, og der skal ikke betales investeringsbidrag.

  • Erstatning af container er indkøbspris samt transport.

  • Ved afhentning, hvor kommunen har givet dispensation for renovatørens afhentning af affald ved ejendommen, kan tømningsprisen pr. beholder blive tillagt de faktiske omkostninger i forbindelse hermed. (Tilfælde hvor bl.a. adgangsvejen ikke opfylder kravene til stigninger, trapper, løst grus m.m.).

  • Ved afhentning udenfor rute faktureres tømningen som ekstra tømning (fx. manglende tømning pga. spærrede adgangsforhold, såsom bil i indkørsel, løsgående hund, overfyldte beholdere m.m.).

  • Specialtømning bruges ved tømning af affaldsbeholderen, hvor særlige forhold og regler ikke er overholdt.

Afmelding af dagrenovation:

  • Afmelding af ordning for dagrenovation kan kun ske såfremt huset er ubeboet. I den periode hvor ordningen er afmeldt, opkræves stadig gebyr for andre ordninger. Ejendommen skal tilmeldes, så snart den atter er beboet. Afmelding kan maksimalt ske for en periode på 6 måneder ad gangen.

  • Afmelding/tilmelding skal ske skriftligt til DIN Forsyning.

  • Der gives ikke fritagelse for betaling af bidrag til genbrugsordninger.

Renovationsændringer:

  • Der kan foretages renovationsændringer uden gebyr i forbindelse med ejerskifte indenfor seks måneder efter indflytning, såfremt ændringen anmodes via DIN Forsynings hjemmeside.

Del siden:
Vent venligst...