Selvbetjening

Ny affaldsordning på vej i foråret 2023

Et tæt samarbejde mellem DIN Forsyning og Varde Kommune har resulteret i, at Plan og Teknik-udvalget i september 2019 godkendte et forslag omkring den kommende affaldssortering for alle borgere i Varde Kommune. Forslaget kom i forlængelse af regeringens klimapolitik, der igen er en forlængelse af et EU-direktiv. Det er derfor hele EU, der i øjeblikket arbejder med affaldssortering. I Danmark skal der indsamles ti forskellige affaldstyper hos borgerne.

De ti affaldstyper

Illustration med de ti affaldstyper, der skal indsamles

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Papir
  • Pap
  • Metal
  • Glas
  • Plast
  • Farligt affald
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstilaffald

To nye affaldstyper på vej

Den opmærksomme læser vil hurtigt opdage, at langt de fleste affaldstyper allerede bliver indsamlet hos os. Det er kun de tre sidste, der er nye. Farligt affald kan man komme af med på genbrugspladsen, men skal altså nu indsamlet ved husstanden. De to sidste på listen; Mad- og drikkekartoner og Tekstilaffald er helt nye affaldstyper.

Vi har næsten lige udrullet den nye ordning med madaffald, og i den forbindelse fik vi rigtig mange erfaringer med, hvordan vi kan sikre den kommende affaldsplan bliver virkeliggjort bedst muligt.

Fordi det tager rigtig lang tid at gennemføre udbud, og fordi vi ved, at der er rigtig lang ventetid på fx nye skraldebiler, bad vi politikerne om at tage stilling til en plan nu. Det er dog først til foråret 2023, der vil ske ændringer ude hos de første af vores kunder.

Helårshuse får en skraldespand mere

For helårshuse vil der i foråret 2023 komme en skraldespand mere, så vi kommer op på tre skraldespande. Desværre har miljøministeriet sat nogle stramme regler for, hvordan affaldsordningen skal se ud, og de har bestemt, at man ikke længere må blande metal, glas og hård plast, som vi har gjort i omkring 10 år. Derfor kommer vi til at ændre på, hvilke typer affald, der kan blandes ude i genbrugsspanden.

Illustration af skraldespande ved helårshuse

Den nyeste skraldespand ændrer vi ikke på. Her skal forsat restaffald i det store rum og madaffald i det lille. Den vil også fortsat blive tømt hver 2. uge.

Genbrugsspanden bliver ændret, så der i det store rum kommer al plast (både det bløde og det hårde) og vi sænker kravene til renheden. Dermed kommer kødbakken og emballage fra pålæg til at kunne gå i her. Det lille rum bliver til metal og glas. Vi forventer at tømme genbrugsspanden hver 4. uge, men de ændrede krav godt kan betyde lidt mere lugt.

Der kommer en ny spand, som ikke bliver todelt. Heri kommer der pap og papir. Dermed imødekommer vi mange, som har problemer med store stykker pap i det store rum i den nuværende genbrugsspand. Ovenpå papirspanden vil man kunne lægge en pose med tekstilaffald, som skraldemanden vil tage med – ligesom vi kender fra den nuværende ordning med batterier og småt elektronik. Der vil blive omdelt ti poser til tekstilaffald hvert år sammen med madaffaldsposerne. Papirspanden tømmes hver 6. uge.

Samtidig indfører vi en rød kasse til farligt affald. Det er en ordning, som rigtig mange kommuner har kørt med i mange år med succes, og derfor er der mange erfaringer at hente. Heri kan man komme batterier, spraydåser, maling- og kemikalierester. Kassen stilles frem, når den er fuld, hvorefter skraldemanden bytter den ud med en tom kasse.

Sommerhuse ender med to todelte skraldespande

I sommerhusområderne er der lige nu én skraldespand ved sommerhuset, og alle genanvendelige affaldstyper skal tages med til miljøstationerne. I fremtiden skal sommerhuse også frasortere madaffald fra restaffald, lige som de skal sortere de otte andre ting. Her vil vi dog bibeholde miljøstationerne, for at mindske antallet af skraldespande. En undersøgelse af restaffaldet i sommerhusområderne har vist, at der fx næsten ingen pap og papir er i restaffaldet – og så vil det være omkostningstungt at sætte en papirspand ud til alle sommerhuse. Derfor får sommerhuse et setup, som er meget lig det i helårshuse, men uden papirspanden.

Illustration af skraldespande i sommerhusområder

Pap, papir og tekstiler skal derfor fragtes til en miljøstation, mens metal, glas, plast og drikkevarerkartoner kommer i en genbrugsspand ved sommerhuset. Skraldepanden bliver tømt lige som nu alt efter, hvilket abonoment, den er tilmeldt. Genbrugsspanden bliver tømt hvert tredje uge. Sommerhuse får også en miljøkasse til farligt affald, men den skal ombyttes på nærmeste genbrugsplads.

I sommerhusområderne har vi en kontrakt om tømning af én alm. skraldespand, og den kontrakt som overholdes. Tidsplanen er derfor rykket sommerhusområder, og her kommer først nye skraldespande i 2024.

Øget service og øget pris

Indsamling af affald er en ordning, hvor alle betaler for at skraldebilen kører ruten, men vi som forsyning må ikke tjene penge på det. Det meste af affaldsindsamlingen foregår dog på almindelige konkurrencevilkår, hvor private virksomheder byder ind på opgaver hos os – og de private virksomheder vil tjene penge.

Langt størstedelen af affaldsgebyret går til løn til skraldemændene og til afbetaling på skraldebiler og skraldespande. Når vi øger serviceniveauet og kommer med en skraldespand mere, vil prisen også stige for den enkelte kunde. Vi vurderer på nuværende tidspunkt, at prisen på at få hentet affald vil stige med omkring 400-500 kr. per kunde de næste år. Prisen kan dog ændre sig, da vi forsøger at sælge de affaldstyper, vi samler ind. Når hele EU begynder at sortere, vil der være rigtig meget genanvendeligt affald på markedet og prisen vil være lav. Vi håber, at mange flere virksomheder begynder at bruge genanvendelige affaldstyper til deres produktion, så vi på længere sigt ikke skal betale for at komme af med affaldet.

Vent venligst...
loading