Selvbetjening

2023: Skraldespanden

Restaffald er det affald, der bliver tilbage, når du har sorteret fra til genbrug.

Alle husstande i Varde Kommune skal være med i DIN Forsynings ordning for indsamling af restaffald og madaffald.

Skraldespanden er todelt med restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum. Den tømmes hver 14. dag.

Se alternative størrelser på skraldespanden nederst på siden

Illustration af skraldespand med rumopdeling

 

 

Hvad er restaffald

Piktogram restaffaldRestaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra. Restaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med restaffald fra andre kommuner. Restaffaldet bliver brændt på affaldsforbrændingsanlægget i Esbjerg eller Holstebro, og bliver til fjernvarme.

 

Nationale sorteringskriterier

TILLADT            

Principper:

 • Alt der ikke er genanvendeligt eller affaldsemner kontamineret i en sådan grad, at det vil forringe genanvendelsen for emnets oprindelige fraktion 

Eksempler:

 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer (med mindre andet er angivet)
 • Gavepapir
 • Snavset papir og pap
 • Servietter
 • Bleer
 • Hygiejnebind
 • Vatpinde
 • Støvsugerposer
 • Asker (forsvarligt indpakket)
 • Sod (forsvarligt indpakket)
 • Cigaretskod
 • Opfej (forsvarligt indpakket)
 • Kattegrus
 • Strøelse fra mindre husdyr (i lukket pose)
 • Dyreekskrementer

FORBUDT

Principper:

 • Genanvendeligt affald (sorteres efter materialefraktion)
 • Genbrugeligt affald
 • Affald til specialbehandling

Eksempler:

 • Batterier (som batterier)
 • Elektronik (som elektronik)
 • Kemikalier (som farligt affald)
 • Elpærer (på genbrugsplads eller i farligt affald)
 • Sten og jord (på genbrugsplads)
 • Større mængder ekspanderet polystyren fx flamingo (på genbrugsplads)
 • Større døde dyr (anvises af kommunen)
 • Trykflasker (genbrugsplads eller i farligt affald)

Hvad er madaffald

Piktogram madaffaldMadaffald er mere end de ting, du måske allerede smider ud til hjemmekompostering. Ud over frugt og grønt kan du også komme kødprodukter og bearbejdede madrester i madaffaldsrummet i skraldespanden. Det kan være den brændte havregrøn, resterne af sovsen eller kyllingeskroget.

Madaffaldet bliver kørt til behandlingsanlægget i AFLD, som samler det med madaffald fra andre kommuner. Når posen er sorteret fra, bliver madaffaldet kørt til et biogasanlæg, hvor der udvindes biogas til erstatning for naturgas. Det efterfølgende restprodukt indeholder fx fosfor. Det bliver kørt på landbrugsjord som direkte erstatning for kunstgødning.

Du må stadig gerne hjemmekompostere som du plejer. Så smider du bare det andet madaffald i den grønne pose.

Nationale sorteringskriterier

TILLADT            

Principper:

 • Let nedbrydeligt
 • Madrester uanset type           

Eksempler:

 • Frugt og grønt
 • Kaffefiltre og teposer i papir
 • Æggeskaller
 • Kød og pålægsrester
 • Fisk og skaldyr
 • Mindre knogler (fjerkræ, ribben fra gris og lam)
 • Brød og kager
 • Ris og pasta
 • Ost- og mælkeprodukter
 • Fedt og sovs
 • Blomsterbuketter

FORBUDT

Principper:

 • Indeholder uønskede stoffer eller emballage
 • Svært nedbrydeligt
 • Giver problemer i indsamlingen

Eksempler:

 • Tekstiler (i tekstilaffald/genbrug)
 • Tom emballage inkl. bionedbrydeligt plast (sorteres efter materiale som glas, metal, plast eller i restaffald)
 • Vatpinde og bleer (i restaffald)
 • Pizzabakker (i restaffald)
 • Potteplanter og jord (på genbrugsplads)
 • Aske, sod og cigaretskod (restaffald eller på genbrugspladsen)

Brug for hjælp til sortering?

Klik her
Vent venligst...
loading