Selvbetjening

2023: Miljøkasse til farligt affald

Indsamling af farligt affald derhjemme bliver nyt, men vi har taget imod kemi på genbrugspladserne siden 80erne. Batterier og småt elektronik er blevet indsamlet via en klar pose på låget af skraldepanden de sidste ti år.

Der er derfor ikke megt nyt i selve sortering, men at alle får en rød miljøkasse er nyt.

Kassen skal stilles oven på genbrugsspanden med det grønne låg på tømmedagen. Så tager skraldemanden hele kassen med og stiller en ny og tom kasse.

Illustration af skraldespand med rumopdeling

Specielt for sommerhuse

Alle sommerhuse vil også få udleveret en miljøkassen, men den skal tømmes på genbrugspladsen. Undersøgelser har vist, der er meget lidt farligt affald i sommerhusområdernes affald. Samtidig er indsamling en dyr ordning, og kommunikationsindsatsen for at få sommerhuslejere til at forstå brugen af miljøkassen vil ikke stå mål med fordelene.

 

Hvad er farligt affald

Piktogram farligt affald

Farligt affald består af mange forskellige ting, der indeholder stoffer og kemikalier, der kan skade mennesker, dyr og økosystemer, hvis det ikke behandles korrekt. Noget af det farlige affald kan oparbejdes til genanvendelse.

Efter indsamling bliver kasserne åbnet og indholdet sorteret af medarbejdere hos AFLD, der lægger det i tønder til videre destruktion hos specialiserede behandlingsanlæg.

 

Nationale sorteringskriterier

TILLADT

Principper:

 • Indeholder skadelige stoffer/kemikalier
 • Kræver særlig behandling      

Eksempler:

 • Malingrester
 • Spraydåser fx deodoranter, hårlak og lign
 • Mindre flasker under tryk fx lattergaspatroner, små gasdåser/- flasker til altan grill og flødeskumspatroner
 • Kemikalier (helst i original emballage)
 • Termometre
 • Lyskilder fx elpærer, LED pærer m.m.
 • Gødning
 • Afkalkningsmidler
 • Olierester
 • Plantegift fra husholdningsbrug
 • Gift til skadedyr
 • Printerpatroner
 • Neglelak og neglelaksfjerner
 • Tomme emballager med et af faremærkerne akut giftighed eller sundhedsfare.           

Som supplement til de nationale regler, kan der i Varde Kommune yderligere indsamles:

 • Batterier
 • Småt elektronik

 

    

FORBUDT

Principper:

 • Kan udgøre en fare i forbindelse med indsamling sammen med andet farligt affald ¬Kan give problemer i affaldsbehandlingen

Eksempler:

 • Selvantændelige klude og væsker (på genbrugsplads)
 • Følgende er forbudt ved husstandsindsamling – det skal afleveres på genbrugspladsen:
  – Fyrværkeri (ikke affyret)
 • Større trykflasker
 • Ammunition, sprængstoffer og våben (skal afleveres hos politiet eller anvises af kommunen)
 • Kanyler skal emballeres i en kanyleboks og afleveres på apoteket.
 • Skarpe genstande fx glasskår og gamle knive indpakkes forsvarligt og sorteres i forhold til affaldstype (hhv. glas og metal)
 • Affyret fyrværkeri (restaffald)
Vent venligst...
loading