Genbrugsspanden

Vi blander ikke dit affald

Det er en myte, at affaldet blandes. Miljøstyrelsen har lavet en lille film, der forklarer, hvordan kildesorteret affald holdes adskilt fra genbrugsspanden til nyt produkt. Forløbet i filmen er ikke meget anderledes end det, der sker for vores genbrugsspand. Den er todelt, og skraldebilen er todelt, så indholdet i de to rum holdes adskilt. Herefter sorteres affaldstyperne fra hinanden og sendes videre til virksomheder, der kan lave nye produkter.

 

Batterier og elektronik på låget

Kom af med dine batterier på en nem og miljørigtig måde.

Læg dine batterier og småt elektronik på affaldsbeholderens låg - så tager skraldemanden dine brugte batterier og udtjente elektronik med næste gang han tømmer din affaldsbeholder eller genbrugsspand.

Brug 4-liters klare poser – én til batterier og én til småt elektronik.

Knyt en knude og brug låget
Poserne lukkes med en knude og lægges på låget af affaldsbeholderen dagen inden eller samme dag, som affaldsbeholderen bliver tømt. 
Skraldemanden tager poserne med, når han alligevel tømmer affaldsbeholderen. For skraldemanden er det vigtigt, at posen er lukket med en knude, da batterierne og elektronikken ellers kan trille ud på jorden. 

Miljørigtig behandling
Når du afleverer småt elektronikaffald på låget af affaldsbeholderen, sørger vi for, at affaldet får den rigtige behandling. 

Hvad er småt elektronik?
Elektronik er ting, der bruger strøm enten fra stikkontakten, batterier eller anden strømkilde. Småt elektronik er elektronik, der kan være i en 4-liters pose.

Eksempler på småt elektronik kunne være cykellygter, lommelygter, mobiltelefoner, elektrisk legetøj, fotoapparater, fødselsdagskort med lyd, armbåndsure, elektriske tandbørster, diktafoner, Mp3-afspillere m.v. 

Sparepærer, LED-pærer og el-pærer er IKKE elektronik affald, men skal afleveres på genbrugspladsen eller supermiljøstationerne.

Manglende tømning

Det er vigtigt, at du kontakter os via Mit affald med det samme du konstaterer, at din spand ikke er tømt. På den måde kan vores renovatør hurtigst muligt rette op på fejlen.

Vær opmærksom på, at melder du ikke ind til os inden tre arbejdsdage, kan vi ikke længere registrere den som glemt. Herefter har du mulighed for at købe en ekstra tømning eller en skarnbasse til en ekstra sæk. På nogle af vores miljøstationer har du også mulighed for at aflevere restaffald.

Hvorfor er beholderen ikke tømt?
Hvis skraldemanden ikke har tømt din skraldespand eller genbrugsspand, og har afleveret en meddelelsesseddel enten på spanden eller i postkassen, har der været et problem med tømningen. Det kan for eksempel være, at skraldespanden har været overfyldt eller at en bil har holdt i vejen i indkørslen.

Hvis du har spørgsmål til sedlen, kan du ligeledes kontakte vores kundecenter.

Hvor rent skal affaldet være?

For at vi kan genanvende affaldstyperne, er det nødvendigt at de er rene, men hvor rent skal Nutella-glasset egentligt være inden det kommer i genbrugsspanden? Miljøstyrelsen har lavet en lille film om affaldstyper, genanvendelighed og renhed.

 

Hvordan placerer jeg min skraldespand

Når du skal placere din skraldespand og genbrugsspand, er der nogle forhold, som du skal tage hensyn til. Forholdene skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemanden og øge holdbarheden for spanden.

Det er Arbejdstilsynet, der fastsætter reglerne for, hvordan adgangsforholdene skal være for skraldemanden, og det er dit ansvar som grundejer at overholde reglerne. Kan du ikke overholde kravene til adgangsforholdene, så skal spanden sættes frem til vejen inden kl. 6.00 på tømningsdagen. Du kan tilmelde dig vores huske-sms-service og få en sms dagen inden skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig her.

Du kan læse mere om reglerne for placering af skraldespanden i nedenstående vejledninger. Du kan også kontakte os, så vi kan få en snak om, hvordan du kan placere din skraldespand bedst muligt.
 

 Indtast den affaldstype, du ønsker at komme af med

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
W
Y
Æ
Ø

Sorteringsvejledning til genbrugsspanden

Aviser, reklamer og andet papir

Derfor skal du aflevere papir til genbrug
Papir er en ressource, der kan bruges igen og igen. Kontorpapir og gamle aviser kan blive til nye produkter, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald.
Når du har afleveret papir, sendes det direkte til genbrug eller genanvendelse.
Papir forarbejdes på papirfabrikker til blandt andet avispapir, reklamer, emballage, toiletpapir og æggebakker.

Aflevering
Du kan aflevere papir i genbrugsbeholderens store rum.
Når du afleverer papir i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at papiret er rent og tørt. Dette sikrer at det indsamlede papir kan genbruges.
Du kan også aflevere papir på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om papir til genbrug
Papir til genbrug er
• aviser
• reklamer
• breve
• kuverter
• kopipapir
• andet, der er lavet af papir.

Ikke egnet til genbrugspapir
Vådt og snavset papir og papir, der har været i berøring med mad, kan ikke genbruges. Så mælkekartoner, våde reklamer, m.m. skal i beholderen til dagrenovation.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand.
Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Pap og karton

Derfor skal du aflevere pap til genbrug
Pap er en ressource, der kan bruges igen og igen. Papkasser og papemballage kan blive til nye produkter, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald.
Når du har afleveret pap, sendes det direkte til genbrug eller genanvendelse.
Pap forarbejdes på papirfabrikker til blandt andet emballage, papkasser og æggebakker.

Aflevering
Du kan aflevere pap i genbrugsbeholderens store rum. Når du afleverer pappet er det vigtigt, at pappet er rent og ikke er emballeret.   
Når du afleverer pap i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at pappet er rent og tørt. Evt. rester af plastfolie og flamingo skal fjernes inden pappet afleveres.
Dette gør at det indsamlede pap kan genbruges.
Du kan også aflevere pap på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om pap til genbrug
Pap til genbrug er
• papkasser
• bølgepap
• paprør
• karton
• andet, der er lavet af pap.

Ikke egnet til genbrugspap
Pap, der har været i berøring med mad kan ikke genbruges. Så pizzabakker, mælkekartoner, emballagepap til fødevarer m.m. skal i beholderen til dagrenovation.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand. Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Plastfolie

Derfor skal du aflevere plastfolie til genbrug
Plastfolie er en ressource, der kan bruges igen, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald.
Når du har afleveret plastfolie, sendes det direkte til genbrug eller genanvendelse. Plastfolier kan genanvendes til fremstilling af f.eks. folier, poser, sække og rør.

Aflevering
Du kan aflevere plastfolie i genbrugsbeholderens store rum.
Når du afleverer plastfolie i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at folien er rent og tørt. Dette sikrer at det indsamlede plastfolie kan genbruges. Plastikposer, plastsække og plastemballage som har været i direkte kontakt med fødevarer må ikke afleveres i genbrugsbeholderen, men skal afleveres i beholderen til dagrenovation.
Du kan også aflevere plastfolie på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om plastfolie til genbrug
Plastfolie til genbrug er
• Plastfolie
• Bæreposer
• Plastsække
• Emballageplast, fx fra elektronik.
• anden, ren plastfolie.

Ikke egnet til genbrugsplast
Plastfolien skal være rengjort, inden du afleverer det. I modsat fald skal det i dagrenovationen. Plastfolie, der har været i direkte kontakt med fødevarer må ikke afleveres som plastfolie i genbrugsspanden. Selv små mængder kan ødelægge genbrugsværdien af en hel container med plastfolie. Plastfolie, som er tilsmudset med jord, sand eller andet må heller ikke afleveres i genbrugsspanden.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand. Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Glas og flasker

Derfor skal du aflevere glas til genbrug
Glas er en ressource, der kan bruges igen og igen, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald.
Når du har afleveret glas, sendes det direkte til genbrug eller genanvendelse. Hele flasker rengøres og bruges igen, mens konservesglas og skår bliver til nye flasker og glas efter omsmeltning.

Aflevering
Du kan aflevere glas og flasker i genbrugsbeholderens lille rum.
Når du afleverer glas i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at glasset er rent og tørt. Dette sikrer at det indsamlede glas kan genbruges. Syltetøjsglas, konservesglas m.m. må gerne afleveres med låg.
Du kan også aflevere glas på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om glas til genbrug
Glas til genbrug er
• vinflasker
• konservesglas
• syltetøjsglas
• øl- og sodavandsflasker uden pant
• andet, der er lavet af glas.

Ikke egnet til genbrugsglas
Konservesglas skal være rengjorte, inden du afleverer dem. I modsat fald skal disse i dagrenovationen. Porcelæn, keramik og stentøj må ikke afleveres som glas (skal afleveres på genbrugspladserne). Selv små mængder kan ødelægge genbrugsværdien af en hel container med glas.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand. Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Metal, dåser, kapsler og metallåg

Derfor skal du aflevere metal til genbrug
Metal er en ressource, der kan bruges igen og igen, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald.
Når du har afleveret metal, sendes det direkte til genbrug. Metallet bliver smeltet om til nyt metal.
Metaldåser som ikke afleveres til genbrug, men sammen med dagrenovationen, der kommer i forbrændingsanlægget, er med til at give en dårlig forbrænding og driftsmæssige problemer for anlægget.

Aflevering
Du kan aflevere metal i genbrugsbeholderens lille rum.
Når du afleverer metal i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at metallet er rent. Dette sikrer at det indsamlede metal kan genbruges.
Du må gerne sammenpresse eksempelvis øldåser inden du afleverer dem i beholderen. På denne måde får du mere plads i din genbrugsspand.
Du kan også aflevere metal på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om metal til genbrug
metal til genbrug er
• småt metal
• konserves
• jernbøjler
• øl- og sodavandsdåser uden pant
• andet, der er lavet af metal.

Ikke egnet til genbrugsmetal
Metal, der er tilsmudset med fødevarer, må af hygiejniske hensyn, ikke afleveres som metal i genbrugsspanden. Selv små mængder kan ødelægge genbrugsværdien af en hel container med metal.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand. Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Hård plast

Derfor skal du aflevere hård plast til genbrug
Plast er en ressource, der kan bruges igen, men kun når det er sorteret fra dit øvrige affald. Ny plast fremstilles af fossile råstoffer. Når plast genbruges eller genanvendes til fremstilling af nye plastprodukter, spares der energi og ressourcer til fremstilling af plast baseret på nye råvarer. Når du har afleveret plastdunke, sendes det direkte til genbrug eller genanvendelse ved at de rengøres og ”smeltes” om og anvendes til blandt andet spande, bøtter, palletanke m.m.

Aflevering
Du kan aflevere hård plast i genbrugsbeholderens lille rum.
Når du afleverer hård plast i genbrugsbeholderen, er det vigtigt, at det er rent og tørt. Dette sikrer at det indsamlede plast kan genbruges.
Plastflasker og plastdunke der har indeholdt drikkevarer m.v., skal være skyllede af hygiejniske årsager, inden du afleverer dem. Du må gerne lade låget blive siddende på.
Plastdunke med faresymboler skal afleveres på genbrugspladsen.
Du kan også aflevere hård plast på genbrugspladserne eller på miljøstationer, der er opstillet centrale steder i kommunen.

Husk om hård plast til genbrug
plastdunke til genbrug er bl.a.
• vandflasker
• saftevandsflasker
• plastdunke fra eddike m.m.
• plastdunke fra shampoo
• ketchupflasker

Ikke egnet til genbrugsplast
Plastdunke skal være rengjorte, inden du afleverer dem. I modsat fald skal de i dagrenovationen.
Hård plast, der er tilsmudset med fødevarer, jord, sand m.m må ikke afleveres som plastdunke i genbrugsspanden. Selv små mængder kan ødelægge genbrugsværdien af en hel container med plast.

Bestil en ekstra genbrugsspand
Mangler du plads i din genbrugsspand kan du bestille en ekstra genbrugsspand. Kontakt vores kundecenter for nærmere information.

Ikke genbrugsegnet

Hvorfor kan det ikke genanvendes?
Nogle ting kan ikke genbruges.

Det kan være fordi:
• der er bakterier på, som kan være skadelige for de mennesker, som skal behandle det genanvendelige affald.
• der endnu ikke er udviklet en metode til at genanvende det pågældende på fornuftig vis.
• der er noget i produktet, som ødelægger genanvendelsen - f.eks. madolie på pizzabakker.

De ting som enten ikke kan genbruges eller er for store til genbrugsspanden skal afleveres i beholderen til restaffald eller afleveres på genbrugspladsen.

Eksempler på dagrenovation
• Madrester 
• Pizzabakker 
• Jucie- og mælkekartoner 
• Beskidt og vådt emballage 
• Plastbakker fra kød
• Tandpastatuber 
• Sod og aske (afkølet og i lukket pose)
• Hygiejnebind
• Bleer

Print klistermærket

Ønsker du at printe klistermærket fra indersiden af låget på din genbrugsspand, kan du finde et link nedenfor.

I boligforeninger har hver rum i genbrugsspanden sin egen container, og derfor er klistermærkerne delt op hver for sig.

Få hjælp til sortering

Du kan få hjælp til sortering på mange måder. Vælg den, der passer dig bedst:

Facebook-ikon Spørg på DIN Forsynings facebookside

Facebook-ikon Spørg affaldsnørden på facebook

Mail-ikon Skriv til os på kundecenter@dinforsyning.dk

Telefon-ikon Giv os et kald på 74 74 74 74

Vent venligst...