Manglende tømning

Det er vigtigt, at du kontakter os via Mit affald med det samme du konstaterer, at din beholder ikke er tømt. På den måde kan vores renovatør hurtigst muligt rette op på fejlen. Vær opmærksom på, at melder du ikke ind til os inden tre arbejdsdage, kan vi ikke længere registrere den som glemt. Herefter har du mulighed for at købe en ekstra tømning eller en skarnbasse til en ekstra sæk. På nogle af vores miljøstationer har du også mulighed for at aflevere dagrenovation.

Hvorfor er beholderen ikke tømt?
Hvis skraldemanden ikke har tømt din affaldsbeholder eller genbrugsspand, og har afleveret en meddelelsesseddel enten på beholderen eller i postkassen, har der været et problem med tømningen. Det kan for eksempel være, at affaldsbeholderen har været overfyldt eller at en bil har holdt i vejen i indkørslen.

Hvis du har spørgsmål til sedlen, kan du ligeledes kontakte vores kundecenter.

Vand i Tal

Hver år udgiver brancheorganisationen DANVA en publikation, hvor alle vandselskaber af en vis størrelse sammenlignes med hinanden. Der er også rigtig mange fine artikler omkring drikkevand, spildevand og de administrative spilleregler, vi agerer under. Du kan fx se hvad vores drikkevand og spildevand koster i forhold til andre steder i Danmark - eller hvor stort vores vandselskabers driftsudgifter og vandspild er.

Hvordan placerer jeg min skraldespand

Når du skal placere din skraldespand og genbrugsspand, er der nogle forhold, som du skal tage hensyn til. Forholdene skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemanden og øge holdbarheden for affaldsbeholderen.

Det er Arbejdstilsynet, der fastsætter reglerne for, hvordan adgangsforholdene skal være for skraldemanden, og det er dit ansvar som grundejer at overholde reglerne. Kan du ikke overholde kravene til adgangsforholdene, så skal beholderen sættes frem til vejen inden kl. 6.00 på tømningsdagen.

Du kan læse mere om reglerne for placering af affaldsbeholdere i nedenstående vejledninger. Du kan også kontakte os, så vi kan få en snak om, hvordan du kan placere din affaldsbeholder bedst muligt.
 

Adgangsforhold

Når du skal placere din affaldsbeholder, er der nogle forhold, som du skal tage hensyn til. Forholdene skal sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemanden og øge holdbarheden for affaldsbeholderen.

 

Det gode eksempel

Afskærmet på tre sider

Fast underlag på standplads og adgangsvej

Køregreb og hjul vender udad

Let tilgængelig

Bred adgangsvej

Ingen stigning

Bred og stabil kørevej
   
Afskærmning
Affaldsbeholderen skal være afskærmet for at beskytte den mod blæst, så den ikke vælter. Hvis den vælter kan
- den kan gå i stykker
- dyr kan kravle ind i den
- affaldet kan sprede sig til det omkringliggende område - du skal rejse din tunge, fyldte affaldsbeholder op igen.
Alt dette kan undgås, ved at afskærme affaldsbeholderen.
 
  Til toppen af siden
Fast underlag på standplads og adgangsvej
Affaldsbeholderen skal have et fast underlag på standpladsen, og der skal være fast underlag fra affaldsbeholderens standplads og hen til skraldebilen, dvs. på adgangsvejen.

Ved sommerhuse skal affaldsbeholderen stå ude ved skel og afskærmningens åbning skal vende ud mod vejen, så den er nem at trække ud.
 
  Til toppen af siden
Køregreb og hjul skal vende udad
Køregrebet og hjulene på din affaldsbeholder skal altid vende udad mod skraldemanden på tømningstidspunktet. Hvis affaldsbeholderen ikke vender rigtigt, kan du risikere, at den ikke bliver tømt.
En skraldemand anbefales ikke at tømme en affaldsbeholder, der vender forkert, da den store vægt giver et usundt vrid i ryg og skuldre, når han skal vende den.
 
  Til toppen af siden
Let tilgængelig
Affaldsbeholderen skal være let tilgængelig for skraldemanden på tømningstidspunktet. 
Låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv, og må ikke være låst på tømningsdagen, og der skal være orienteringslys på adgangsvej og standplads.
Der skal også være en frihøjde på minimum 2,2 meter.
 
 
  Til toppen af siden
Trapper og bredde på adgangsvej
Adgangsvejen skal minimum være 1 m bred, så skraldemanden uhindret kan trække beholderen hen til skraldebilen.
Hvis der er trapper, skal disse være udstyret med køreramper på tømningstidspunktet.
 
 
  Til toppen af siden
Stigning på adgangsvej
Stigningen/hældningen på adgangsvejen skal være mindre end 10 cm pr. meter (1:10). Dog accepteres en større stigning/hældningen på op til 14 cm pr. meter (1:7) ved kortere strækninger.
En 240 liters affaldsbeholder kan veje op til 30 kg, når den er fyldt, og den er især tung, hvis den skal trækkes op ad en høj stigning, men kan også være svær at styre, når den skal trækkes ned af en hældning.
 
  Til toppen af siden
Kørevejen
Træer og buske skal klippes/beskæres, så skraldebilen kan komme uhindret frem, og kørevejen skal være jævn og som minimum have et frirum på 4 meter i bredden og 4 meter i højden.
For enden af kørevejen skal der være mulighed for at vende med skraldebilen, og derfor må der f.eks. ikke stå biler, der kan spærre vejen. Ved landejendomme bør der være en vendeplads på minimum 15 x 15 meter.
 

Det er Arbejdstilsynet der fastsætter reglerne for hvordan adgangsforholdene skal være, og det er dit ansvar som grundejer at overholde reglerne. Kan du ikke overholde kravene til adgangsforholdene, så skal beholderen sættes frem til vejen inden kl. 6.00 på tømningsdagen.

Du kan læse mere om reglerne for placering af affaldsbeholdere i nedenstående vejledninger. Du kan også kontakte os, så vi kan få en snak om, hvordan du kan placere din affaldsbeholder bedst muligt.
 

Vand i Tal

Hver år udgiver brancheorganisationen DANVA en publikation, hvor alle vandselskaber af en vis størrelse sammenlignes med hinanden. Der er også rigtig mange fine artikler omkring drikkevand, spildevand og de administrative spilleregler, vi agerer under. Du kan fx se hvad vores drikkevand og spildevand koster i forhold til andre steder i Danmark - eller hvor stort vores vandselskabers driftsudgifter og vandspild er.

Del siden:
Vent venligst...