Generelt om bundfældningstanke

Alle ejendomme i henholdsvis Esbjerg og Varde Kommune med bundfældningstank og/eller samletank til husspildevand, og som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal være tilmeldt den kommunale tømningsordning.

Bundfældningstanken (septiktank, trix-tank, flerkammer-tank el.lign. tanke) og samletanke skal tømmes mindst 1 gang årligt. Den årlige tømning er også med til, at spildevandsanlægget forbliver velfungerende. Tømmes tanken ikke, vil slamkammeret i tanken blive fyldt op, og slam og andre urenheder vil fortsætte videre til sivedræn eller ud i vandløbet.

Samletanke er lukkede beholdere uden afløb og forurener derfor ikke lokalt. Denne form for anlæg kræver normalt flere årlige tømninger med faste intervaller, som er tilpasset den enkelte brugers belastning på tanken.

Alle ordinære tømninger foretages på vores foranledning. Inden tømning vil du som grundejer modtage en SMS, mail eller brev med oplysning om forventet tømningsuge. Når det er tid til tømning, skal du sørge for, at slamsugeren kan få adgang til tanken.

Som grundejer har du mulighed for at tilmelde bundfældnings- og/eller samletanken til flere årlige ordinære tømninger. I så fald kan du kontakte os for yderligere information.

Hvis der opstår behov for en akut tømning kan du som grundejer frit vælge, hvilken entreprenør i telefonbogen, du ønsker til opgaven. Afregning for ekstraordinære tømninger sker direkte mellem dig og entreprenøren. Du har også mulighed for at bestille en akut tømning igennem os, og denne afregnes mellem dig som grundejer og DIN Forsyning. 

Tømningsordning i Varde Kommune

For vores kunderne i Varde kommune har vi entreret med Benno Gosvig Entreprenør - Maskinstation.

Tømningerne udføres fra marts til december, men af hensyn til turisterne bliver der ikke tømt i sommerhusområderne i juli og august.

Ønsker du oplyst, hvornår din tank bliver tømt, kan du kontakte Benno Gosvig på telefon 9736 6155.

 

Reglerne omkring tømningsordningen kan ses i Regulativet for tømningordning i Varde Kommune. Det finder du på Varde Kommunes hjemmeside.
 

Du finder priserne for tømningsordningen sammen med de øvrige priser her.

Tømningsordning i Esbjerg Kommune

For vores kunderne i Esbjerg kommune har vi entreret med Simon Moos Entrepriser.

Ønsker du oplyst, hvornår din tank bliver tømt, kan du kontakte Simon Moos på telefon 7441 5680.

 

Reglerne omkring tømningsordningen kan ses i Regulativet for tømning af private tanke for husspildevand i Esbjerg Kommune. Det finder du på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
 

Du finder priserne for tømningsordningen sammen med de øvrige priser her.

Del siden:
Vent venligst...