Om DIN Forsyning

DIN Forsyning er et multiforsyningsselskab i Varde Kommune og Esbjerg Kommune. I begge kommuner modtager vi spildevand fra alle virksomheder og husstande – enten via kloaknettet eller tømning af bundfældningstanke. I Esbjerg Kommune har vi desuden fjernvarmeproduktion og –distribution til dele af kommunen, ligesom vi leverer drikkevand til Esbjerg by, Ribe og Bramming. I Varde Kommune distribuerer vi fjernvarme til Varde by og Alslev, mens vi producerer drikkevand til Varde by med opland samt Nørre Nebel og Kvong. Derudover har vi fem genbrugspladser i Varde Kommune, hvor vi også administrerer tømningen af alle private affaldsbeholdere og genbrugsspande.

Hos DIN Forsyning vil vi holde et rigtigt højt service- og kvalitetsniveau, så vi kan skabe mest mulig værdi for vores kunder. Derfor betragter vi fx drikkevandsproduktion med samme briller, som enhver anden fødevarevirksomhed vil se på sin produktion. For at kunne sikre en god service fra alle ca. 220 medarbejdere, har vi – i samarbejde med medarbejderne – udarbejdet nogle fælles retningslinjer, som du kan læse nedenfor.

Mener du ikke, at du har oplevet en tilstrækkelig service, er du velkommen til at kontakte os.

Mission, Vision og Værdier

Mission

DIN Forsyning – en vigtig del af DIN hverdag
Med kunden i centrum bidrager DIN Forsyning gennem dialog og samarbejde aktivt til en effektiv og bæredygtig håndtering af samfundsressourcerne – inden for drikkevand, spildevand, varme og genbrug.

 

Vision

Vi vil skabe størst mulig værdi for vores kunder

 

Værdier

Fællesskab
Sammen er vi stærkere og finder de bedste løsninger.

Viden
Vi sætter fagligheden højt, deler viden og agerer professionelt.

Ansvar
Vi udviser tillid ved at give og tage ansvar.

Mod
Vi tør gå nye veje, og vi lærer af erfaringer.

Arbejdsglæde
Fællesskab, Viden, Ansvar og Mod er veje til at skabe trivsel og gode resultater.

Administrationsbygninger

Hvis du er inviteret til møde hos os, eller bare gerne vil besøge os, finder du her en oversigt over vores mest brugte mødelokaler.

 

Ravnevej 10
6705 Esbjerg Ø

Mødelokale 20
Mødelokale 23A
Mødelokale 23B

 


 

Gl. Kærvej 15
6800 Varde

 

Mødelokale 1
Mødelokale 2
Mødelokale 3
Mødelokale 4

 


 

Den Gamle Kedelhal
Lundgade 14
6800 Varde
Mødelokale Stuen
Mødelokale 1. sal

Den Gamle Kedelhal indeholdte i 1909 Vardes første elværk, der producerede strøm til vardenserne og siden fik tilknyttet fjernvarmeproduktion af restvarmen. Siden midt-firserne har der været fordelingscentral for fjernvarmen, og i år 2001 flyttede det sidste personale ud og administrationsbygningen stod ubrugt hen ind til den blev renoveret og indrettet til vores skoletjeneste.

Del siden:
Vent venligst...