Ukrudtsmiddel påvirker grundvandet ved Aike Vandværk

Der er konstateret grundvandsforurening ved Aike Vandværk, der leverer hovedparten af drikkevandet til Bramming by. Der bliver dog ikke overskredet grænseværdier i det vand, der leveres til kunderne og der er således ingen risko ved at drikke vandet fra vandværket. DIN Forsyning følger situationen nøje og analyserer bl.a. drikkevandet jævnligt.

DIN Forsyning, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune er i gang med at undersøge en gårdsplads for spild af sprøjtemidler mellem Bramming og Gørding. I den forbindelse er et nedbrydningsprodukt fra ukrudtsmidlet Chloridazon blevet fundet i høj koncentration i noget af det grundvand, som Aike Vandværk indvinder.

Vand kan drikkes uden risiko
Vandværket, der leverer drikkevand til Bramming by, henter vand fra flere boringer. DIN Forsyning blander vandet fra disse, og når det sker, ligger koncentrationen af det pågæl-dende nedbrydningsprodukt ’Desphenyl-chloridazon’ fra Aike Vandværk under 80% af grænseværdien.

Der er således inden risiko ved at drikke vandet, der bliver leveret fra Aike Vandværk. For fortsat at sikre dette analyserer DIN Forsyning indtil videre drikkevandet fra Aike Vandværk hver 14. dag, og vandet fra de enkelte boringer analyseres ca. for hver 14 dages drift. Esbjerg Kommune, Miljøstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) er alle orienteret.

Få erfaringer med sprøjtemiddel
Sprøjtemidlet Chloridazon har været forbudt i Danmark siden 1996. Dette og Desphenyl-chloridazon indgår ikke i den række af sprøjtemidler, som drikkevand skal analyseres for jf. bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det indgår heller ikke i Miljøstyrelsens overvågningsprogram, og det er ikke testet i Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand.

Derfor har DIN Forsyning i lighed med andre vandforsyninger i Danmark ikke analyseret vandet for stoffet. Det betyder, at der i Danmark ikke er det store erfaringsgrundlag at trække på i forhold til stoffets opførsel i grundvandet og løsningsmuligheder.

DIN Forsyning, Region Syddanmark og Esbjerg Kommune fortsætter undersøgelserne af den pesticidforurenede gårdsplads. I løbet af det kommende efterår forventes en konklusion, der forhåbentlig kan pege på en løsning for Aike Vandværk. Og samtidig bidrage til at finde ud af, om fundene i Aike skyldes særlige forhold, eller der er tale om et udbredt problem i områder, hvor der har været anvendt Chloridazon.

Del siden:
Vent venligst...