Klimatilpasning og fornyelse af Varde Midtby

DIN Forsyning og Varde Kommune er gået sammen om et projekt i Varde midtby. Kort fortalt handler det om at klimatilpasse og genskabe den historiske købstad. 

Varde Kommune ønsker at ændre belægningen i en række gader i bymidten. Samtidig er der et stort behov for at forny og klimatilpasse kloaknettet, hvilket er DIN Forsynings opgave. For at undgå dobbelt gravearbejde og mindske generne, har vi slået os sammen. 

Arbejdet starter i slutningen af juli i år og vil fortsætte indtil udgangen af november. Vi holder pause i december måneder og genoptager arbejdet i starten af det nye år. Vi forventer at være færdige ved udgangen af 2018. 

Spørgsmål?
Har du spørgsmål til den del, der handler om kloakering, kan du kontakte projektleder Flemming van Ralen fra DIN Forsyning på 20 48 50 41 eller fvr@dinforsyning.dk.

Har du derimod spørgsmål til Varde Kommunes del af projektet, kan du tage fat i projektleder Jens Josephsen, Plan og Byudvikling, på 79 94 68 05 eller jejo@varde.dk. Du kan også kontakte projektleder Marlene Plet, Vej & Park, på tlf. 79 94 74 81 eller mple@varde.dk.

Del siden:
Vent venligst...