Esbjerg Vandværk: Første spadestik tages d. 13. april

19-03-2015 07:00:00

Nyt vandværk bygges i Esbjerg i Kjersing. Alle udbud er afsluttet og byggeriet kan for alvor komme i gang. Første spadestik tages i næste måned.
Læs Mere

Fly fotograferer fjernvarme-net

16-03-2015 13:54:00
DIN Forsyning har i samarbejde med ingeniørfirmaet Cowi haft et fly på vingerne fredag-lørdag nætter d. 13. og 14. marts for at kortlægge fjernvarmeledningernes tilstand i Varde, Esbjerg og Nordby.
Læs Mere

Helikopter leder efter nyt drikkevand

09-03-2015
DIN Forsyning A/S undersøger mulighederne for at etablere et nyt kildefelt til drikkevandsforsyningen. I denne forbindelse gennemfører vi en kort­lægning af grundvandsressourcen i området omkring Varde og vil i den kommende tid udføre geofysiske målinger fra luften. Omkredsen af undersøgelsesområdet fremgår af kortet.
Læs Mere

Søg om energitilskud

Som boligejer eller virksomhed kan du få tilskud til energibesparende foranstaltninger

LÆS MERE

DIN FORSYNING - DIN FREMTID

Den 2. marts 2015 fusionerede Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S og blev til DIN Forsyning A/S. 
For dig som kunde vil du ikke opleve de store ændringer i dagligdagen i forhold til dit hidtidige kundeforhold.

Uændrede priser
Du vil for eksempel stadig blive afregnet ud fra dit geografiske tilhørsforhold og til de priser, der tidligere er udmeldt af henholdsvis Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S.
Opkrævningerne vil ligeledes fortsat falde i aconto-rater på de tidspunkter, som du har været vant til.

Har du brug for at kontakte os ved fremmøde, er der også stadig kundecentre både i Esbjerg og Varde.

Nyt telefonnummer
Du skal dog være opmærksom på, at vi skifter telefonnummer til 7474 7474.

DIN Forsyning A/S
Vores opgaver er uændrede.

DIN Forsyning A/S vil fortsat være garant for, at du og vore andre kunder serviceres med rent drikkevand, stabil fjernvarme, sikker håndtering af spildevand og i Varde Kommune en miljøvenlig affaldshåndtering.

Sammen står vi stærkere overfor de opgaver, der skal løses i fremtiden – også når det kommer til udvikling af miljørigtige løsninger til den rigtige pris.

Kunden i centrum
I DIN Forsyning A/S vil vi stadig fokusere på at skabe resultater til gavn og glæde for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.
Vi vil holde en kurs, som sikrer, at vi kan konkurrere på markedsvilkår og vil være i stand til fortsat at tilbyde attraktive priser til dig som kunde.

 

DIN FORSYNING A/S . Ravnevej 10 . 6705 Esbjerg . Tlf. 74 74 74 74